Rekenen

In elke klas zitten leerlingen die moeite hebben met rekenen. Er wordt vaak wel gezien dat de leerlingen moeite hebben met rekenen, maar de docent weet vaak niet precies wanneer de problemen zijn ontstaan en waar de hiaten zitten.

Bij ABC-Studiesucces kan je een test maken waarbij er (vaak snel) achterhaald kan worden waar de problemen vandaan komen. Deze test bestaat uit schriftelijke- en mondelinge opdrachten en de leerling wordt gevraag om veel hardop te denken. Er word ook gekeken naar wat de leerling wel al goed kan, ook wordt er gekeken of faalangst mogelijk invloed heeft op het rekenniveau.
Na dit rekenonderzoek wordt een verslag gemaakt waarin duidelijk aangegeven wordt waar de hiaten zitten en wordt er een advies gegeven over de vervolgstappen.
De test kan afgenomen worden bij leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs.

Het rekenonderzoek bestaat uit een (telefonische) intake, eventueel contact met de school, het rekenonderzoek (ongeveer 2 x 1 uur) en een afsluitend adviesgesprek. Kosten bedragen 169 euro inclusief btw.
ABC-Studiesucces biedt naast het in kaart brengen van de hiaten ook de mogelijkheid aan om bijles te volgen om deze hiaten weg te werken.