Motivatie

Motivatie geldt als een belangrijke voorwaarde voor succes op school. Wanneer je motivatie in minder mate aanwezig is, kan dit ervoor zorgen dat het minder gaat op school. Je cijfers worden bijvoorbeeld minder en het plezier voor school(werk) neemt af.

Motivatieproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben. Bij ABC-Studiesucces wordt er eerst geprobeerd om zicht te krijgen op de achtergrond van de motivatieproblematiek, die achtergrond kan heel verschillend zijn. Er zal aandacht besteed worden aan de dingen die de motivatie belemmeren. Daarna zal er gewerkt worden aan het verbeteren van de motivatie zodat je je weer beter kan inzetten voor school en je beter in je vel voelt zitten.