IQ test

Regelmatig gebeurt het dat kinderen / jongeren niet de gewenste resultaten op school behalen. Een mogelijkheid is dan om vast te stellen of het kind / jongere moeite heeft met het niveau, of dat hiervoor andere oorzaken zijn. Als u en / of de school twijfelt aan het onderwijsniveau van uw kind, dan kan het verstandig zijn om een intelligentietest te maken. Dit geldt voor alle niveaus, het maakt dus niet uit of uw kind op de basisschool, vmbo, havo of vwo zit.

De Wisc is de meest gebruikte intelligentietest voor kinderen tussen 6 en 17 jaar. De test is uitermate geschikt voor het vaststellen van het niveau en de leermogelijkheden van uw kind en geeft een volledig capaciteiten profiel.

De afnameduur is ongeveer 75 minuten. De kosten van deze IQ test zijn 395 euro inclusief BTW.